Prevádzkovateľ a kontakty

NextTech. s.r.o.
Sklabinská 151/16
Martin 03601

Tel.: +421907622954
Web: www.nexttech.sk
Email: info@nexttech.sk
obchod@nexttech.sk

IČO: 52821111
DIČ: 2121152429

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina,
oddiel: Sro, vložka č. 73814/L

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139